Facet5

Facet5 je jedným z najmodernejších a najpokrokovejších nástrojov na meranie osobnosti, ktorý je v súčasnosti na trhu. Je používaný vo firemnom prostredí a poradenstve po celom svete. Facet5 využíva silu osobnosti, podporuje spoločnosti k využívaniu plného potenciálu ľudských schopností a riadeniu investovaného kapitálu do ľudských zdrojov.

Balík nástrojov

Základná charakteristika

Facet5 je online platforma špeciálne navrhnutá psychológmi, opierajúca sa o overenú psychologickú teóriu piatich faktorov osobnosti "Big 5 ".

Facet5 bol vyvinutý v reakcii na požiadavky klientov na získanie okamžitých a praktických informácií na pomoc organizáciám pri rozhodovaní. Umožňuje v zrozumiteľnom jazyku porozumieť jednotlivým úrovniam chovania a ukazuje, čo je prostredníctvom jeho využívania možné dosiahnuť v rozvoji ľudského potenciálu. Je to nástroj pozitívne prijímaný jednotlivcami, tímami a spoločnosťami po celom svete, dostupný online v 34 jazykoch. 

Facet5 ukazuje ako sa ľudia odlišujú v chovaní, motivácii a postojoch, v rôznych pracovných modeloch a ukazuje zmeny, ktoré môžu byť dosiahnuté zmenou zabehnutých modelov chovania. 

Životný cyklus ako celok

Facet5 je jednoducho a účinne  uplatňovaný vrámci celého pracovného a životného cyklu zamestnanca. Od prijímacieho konania až po ukončenie pracovného vzťahu. Je využiteľný pri vytváraní pracovných tímov, na optimálnu adaptáciu nového zamestnanca pri rozvoji lídrov, talent managemente a zmene firemnej kultúry. 

Zdroje a podpora

Nástroj je možné používať po absolvovaní akreditácie formou dvojdňového workshopu alebo prostredníctvom už akreditovaných konzultantov a koučov. Akreditáciou získate prístup k rozsiahlej škále on-line zdrojov a výukových materiálov.

Jednotlivé moduly a ich zameranie

AuditionDefinuje dôležité požiadavky pre obsadzovanú pozíciu pomocou určenia kompetencií na pracovné miesto. Identifikuje ideálnych kandidátov, ich silné stránky, ktoré následne spája so zadefinovaným pracovným miestom a poskytne vhodné otázky pre pracovný pohovor. Vhodný ako podpora na Assessment centrum.

TeamScapeZabezpečí efektívne fungovanie tímov, bez ohľadu na to, či sú zamerané projektovo, funkčne, či sú skutočné alebo virtuálne.

Leading EdgeUkáže manažérovi aký prístup motivuje jednotlivca k čo najväčším výkonom.

Searchlight: Prináša prehľad najsilnejších stránok jednotlivca a jeho vplyv na  organizáciu.

Work Preferences: Prináša prehľad kľúčových motivátorov a vplyvov pre plánovanie kariéry.

Strategic Leadership Review (SLR): Spojením osobnostného profilu so spätnou väzbou 360°predpovedá silné stránky manažérov a poskytuje ďalšie odporučenia pre rozvoj ich líderských schopností.

BackDrop: Umožňuje pripraviť sa na zmeny, ktoré trh prináša a na ich základe stanoviť akých ľudí potrebujete, ako ich budete rozvíjať, aby dosiahli ciele spoločnosti a konkurencie schopnosť na trhu.

Nezáväzný dopyt.

Vďaka!

Vaša požiadavka bola prijatá!
Bude Vás kontaktovať hneď ako to bude možné.

GREENHILL Consulting
Formulár sa nepodarilo odoslať.

Neváhajte nás kontaktovať!

Budeme radi, ak sa s Vami budeme môcť stretnúť aj osobne:
Tel: +421 905 858 209
E-mail: greenhill@greenhillconsulting.sk

GREENHILL Consulting, s.r.o.

Kancelárie:
Sartorisova 8, 831 02 Bratislava, Slovakia
Švermova 53, 974 04 Banská Bystrica, Slovakia

Tel.: +421 905 858 209
E-mail: pilarcikova@greenhillconsulting.sk

IČO: 36 68 27 99
IČ DPH: SK2022256027

Sídlo: Odborárska 23, 831 02 Bratislava, Slovakia
Spoločnosť zaregistrovaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel SRO, Vložka číslo: 100250/B

Vyžiadajte si ponuku služieb

Ako Vám môžeme pomôcť?

Vďaka!

Vaša správa bolo prijatá!
Budeme Vás kontaktovať hneď ako to bude možné.

GREENHILL Consulting

Formulár sa nepodarilo odoslať. Skúste neskôr.

Partnerské agentúry

Facet5 Argentina
Argentína

Facet5 Australia
Sydney, Austrália

Facet5 Austria
Rakúsko
Facet5 Belgium
Belgicko

Advance Response Int.
Bosna a Hercegovina

DM
Brazília
Wilson Learning Bulgaria
Bulharsko

Felix Global Corp
Kanada

Management Tools Int.
Čína
Resource Plus Ltd.
Čína

Advance Response Int.
Chrovátsko

Greenhill Consulting
Česká republika
Consulting Group Scand.
Dánsko

Facet5 Finland
Fínsko

Facet5 France
Francúzko
Facet5 Germany
Nemecko

Linkage Greece
Grécko

Resource Plus Ltd.
Hong Kong
Psidium Onlintesztek
Maďarsko

Contact Facet5 Global
India

Dunamis Org. Services
Indonézia
Guinan HR Consulting
Írsko

Performance Technology
Taliansko

Initiative S.r.l
Taliansko
Learning Masters (Int), Inc
Japonsko

Int. People Management
Litva

Initiative S.r.l
Luxembursko
ResourcePlus Ltd.
Macau

Advance Response Int.
Macedónia

Contact Facet5 Global
Malajzia
Incontext Consult. Group
Holandsko

Johnston Penno
Nový Zéland

Consulting Tools Norway
Nórsko
HR High Touch
Poľsko

Int. People Management
Rusko

Advance Response Int.
Srbsko
Mangement Centre of Asia
Singapore

Tools4Success
Španielsko

Greatify AB
Švédsko
Contact Facet5 Global
Švajčiarsko

ResourcePlus Ltd.
Taiwan

Slingshot Group
Thajsko
Akil & Yurek
Turecko

Contact Facet5 Global
Emiráty

Slingshot Group
Thajsko
Facet5 UK
Veľká Británia

Perrault Consultig Group
USA