Príchod nového lídra do tímu

Príchod nového lídra do organizácie je často sprevádzaný očakávaniami o raste a dosahovaní výkonov v time alebo v organizácii. Integrácia nových lídrov do spoločnosti však môže byť finančne náročná, stresujúca pre obe strany a s nečakaným koncom.

Leadership

Vyjasnenie vzťahov v tíme

Príchod nového lídra do organizácie je často sprevádzaný očakávaniami o raste a dosahovaní výkonov v time alebo v organizácii. Integrácia nových lídrov do spoločnosti však môže byť finančne náročná, stresujúca pre obe strany a s nečakaným koncom. Výkon v tímoch môže dokonca v určitom období poklesnúť. Prieskumom sa dokázalo, že poklesu je možné zabrániť, pokiaľ sa postupuje cez nižšie popísaný model obsahujúci 5 krokov.

Tento model zaručuje lepšiu aklimatizáciu a rýchlejšie doisahnutie optimálnej atmosféry v time. Model sa dá používať na všetkých úrovniach organizácie.

Skryté výdavky pri výbere

Na nahradenie lídra bežne potrebujete viac ako 150% platu. Do tohto nie šú započítané výdavky ako náklady na headhuntingovú agentúru, inzercia, reklama, assessment a testy, a prípadné náklady súvisiace s relokáciou lídra. K skrytým výdavkom patria aj náklady personálneho oddelenia a strata výkonu tímu. Veľakrát sa ukazuje, že seniorný manažér nie je schopný obsiahnuť kultúru danej inštitúcie, hoci má vedomosti aj znalosti v danej problematike. Veľmi dôležitou súčasťou výberu senior manažéra je presvedčiť sa, či je tým správnym kandidátom.

Prechodný cyklus zmeny lídrov

Po prvotnom šoku, spôsobenom zmenou lídra, sa ľudia začnú pýtať: “Ako ma táto zmena ovplyvní?” “Aký človek je tento líder?” “Ako sa veci okolo mňa zmenia?” Otázky súvisia s neistotou, ktorá má vplyv na šírenie klebiet a pokles výkonu.

V tomto bode dochádza k tomu, že priaznivá úroveň stresu ( ktorá pozitívne ovlyvňuje výkon) sa nebezpečne zvyšuje a začne brániť zamestnancom zacieliť sa na výkon a prácu.

Po príchode nového lídra je produktivita zamestnancov najmenšia. Na to, aby ľudia urobili prvý dojem, každý sa snaží správať inak ako bežne a taktiež na lídra je väčší tlak zvládnuť zmenu a nadviazať vzťahy. 

Skrátenie prechodného cyklu je možné dosiahnuť pomocou týchto krokov: 

Krok 1: Predstavenie modelu

Celý process začína zoznámením sa s novým prichádzajúcim lídrom, aby mu boli objasnené ciele modelu a predstavený nástroj Facet5. Líder si prostredníctvom online dotazníka urobí osobnostný test Facet5 Profile.

Cieľom prechodného procesu je adresne ukázať všetkým zamestnancom ako bude fungovať tím a na čo by sa mal zamerať a na čo sa zacieli v budúcnosti. Líder dostane jedinečnú šancu vidieť svoj tím priamo pri práci. Musí byť pripravený aj na niektoré otázky priamo na telo.

Krok 2: Assessment použitím Facet5

Facet5 sa opiera o psychológiu Big5. Používa sa viac ako 20 rokov a využívajú ho popredné spoločnosti vo svete. Svojím konceptom je zameraný priamo na pracovný proces a dodáva nevyhnutné informácie ako byť efektívny v práci.

Každý v tíme prejde 15 minútovým online assessmentom Facet5 a následne dostane počas individuálneho sedenia informácie ohľadom svojej osobnosti. “Počas spätnej väzby sa zameriavame na to, aby mu každý porozumel. Taktiež sa pýtame otázky o jeho predstave o práci v tíme a ako mu môže nový líder pomôcť, aby bol efektívnejší a spokojnejší. Odpovede sumarizujeme, ale pritom zachovávame anonymitu.” objasňuje Debora Wolf, certifikovaná koučka Facet5.

Príklady otázok: Kto je nový človek v tíme? Ako to ovplyvní moju momentálnu pracovnú pozíciu? Bude moja pozícia dôležitá? Bude vadiť, ak odídem z kancelárie skôr? Čo si predstavuje pod produktivitou a efektivitou? Ako ma bude hodnotiť?

Krok 3: Líderský Feedback

Konzultanti sa stretnú s novým lídrom, aby mu predstavili Facet5 a aj otázky členov tímu a tiež ich obavy. Tu nastáva čas, kedy si nový líder naozaj uvedomí, že je členom nového tímu a začne byť vnútorne angažovaný. Okrem toho zistí, s čím sa jeho tím momentálne zaoberá a získa o ňom jasnú predstavu.

Diskusia pomáha novým lídrom prehodnotiť ich názory voči názorom tímu. S týmito vedomosťami líder môže začať jasnejšie vidieť, aké výzvy ho čakajú.

Krok 4: Stretnutie s tímom

Facet5 obsahuje samostatný model tímovej správy, ktorá sa nazýva TeamScape; kópiu dostane každý z členov tímu. Tímové stretnutie je naplánované krátko po tom, ako nový líder nastúpi na svoje miesto.

Stretnutie začína krátkou sumarizáciou profilov v tíme. Potom silné stránky a veci, ktoré môžu byť pre druhých konfrontačné. Následne sa ukazuje dynamika tímu, jeho sila, kultúra v time, aké sú vzťahy a ako s nimi pracovať.

Príklad: Výsledky ukazujú, že tento tím je sociálny a altruistický a má rád brainstormingové riešenia alebo riešenia, na ktorých participoval celý tím. Ďalej ukazuje, že vela času venuje hodnoteniam a hľadaniu najlepšieho možného riešenia.

Môžeme predpokladať, že sa ťažko rozhodujú, iba jeden člen tímu je decision maker a strácajú záujem, keď majú niečo implementovať. Zobraním týchto faktov do úvahy, líder tohto tímu bude mať kľúčovú rolu v rozhodovacom procese.

Model tiež používa "konfliktný dotazník" (aut.Thomas Kilman), na základe ktorého predpokladá, ako ktorý člen tímu rieši problém a správa sa v konfliktnej situácii. Spolu s týmto modelom môže facilitátor ukázať správanie sa členov tímu v diskusii pri súhlasnom stanovisku a nesúhlasení. Nový líder dostáva informáciu ako sa ľudia správajú, keď s ním nesúhlasia. Potom môže byť pripravený na rozdiely medzi členmi tímu.

Následne sa pozornosť sústredí na budovanie silných stránok tímu a na výzvy, ktoré ho čakajú. Pri príprave na stretnutie boli členovia tímu požiadaní, aby si pripravili, čo robia dobre (čo im utkvelo zo spätnej väzby z Facet5) a tiež, aby identifikovali svoje problémové oblasti. Na problémové oblasti sa nalepí nálepka: "Výzvy pracujú pre mňa" a identifikujú sa oblasti pre rozvoj, na ktorých sa bude pracovať. Nakoniec sa líder vyjadrí ako pomôže každému členovi dosiahnuť ciele a pracovať efektívne.

Členovia tímu sú pozbudzovaní, aby sa vyjadrili ku každému bodu zoznamu. Zvyčajne to prispieva k otvoreniu komunikácie a dôvery. Celé stretnutie sa spracuje a zanesie do dokumentu, ktorý sa nazdieľa.

Krok 5: Follow Up

Novému lídrovi odporúčame, aby 90 dní po tímovom workshope inicioval ďaľšie stretnutie, kde sa dokument silných stránok a výziev updatuje. Používanie tejto techniky prispieva k budovaniu dôvery a zacieľuje sa na tímovú prácu a jej cieľ. Revidovaním dokumentu ľuďom meniť ich zaužívané správanie.

Tento process rýchlo integruje lídra do tímu a zlešuje jeho funkcionalitu a efektivitu. Rozvíja porozumenie medzi členmi tímu a dáva odpoveď ako ľudia pracujú. Líder má možnosť vidieť silu tímu a lepšie nasmerovať jeho rozvoj.

Nakoniec TeamScape používa jednoduchý jazyk, ktorému každý rozumie a na základe ktorého chápe preferencie a osobitý štýl jednotlivých členov tímu. Takýmto spôsobom sa pracuje aj so spätnou väzbou, čím sa prispieva k vytvoreniu vysoko efektívnych a funkčných tímov.

Klienti potvrdzujú, že toto riešenie im zlepšilo správanie sa v tímoch už v prvých 6 mesiacoch po príchode nového lídra. Spätná väzba od lídrov je veľmi pozitívna, keďže im dáva znalosť o jednotlivých členoch tímu a jeho fungovaní.
Negative Feedback Is Disengaging and Demotivating to Talent
Motivation

Súvisiaci obsah

Hľadáte riešenie na mieru?

Zaujímame sa o vaše potreby, sústredíme sa na vaše preferencie. Každý z ponúkaných programov vieme do maximálnej miery prispôsobiť Vašim požiadavkám. Napíšte nám o vašich cieľoch, potrebách a očakávaniach, a my vás budeme ihneď kontaktovať. Riešenia a programy, ktoré ponúkame, sa orientujú na zvyšovanie motivácie, dizajnovanie výkonných tímov, posilňovanie schopností lídrov, psychodiagnostiku, rozvoj potenciálu koučingom.

Vyžiadajte si program na mieru.
Vďaka, budete presmerovaný...
Formulár sa nepodarilo odoslať.

Nezáväzný dopyt.

Neváhajte nás kontaktovať!

Budeme radi, ak sa s Vami budeme môcť stretnúť aj osobne:
Tel: +421 905 858 209
E-mail: greenhill@greenhillconsulting.sk

GREENHILL Consulting, s.r.o.

Kancelárie:
Sartorisova 8, 831 02 Bratislava, Slovakia
Švermova 53, 974 04 Banská Bystrica, Slovakia

Tel.: +421 905 858 209
E-mail: pilarcikova@greenhillconsulting.sk

IČO: 36 68 27 99
IČ DPH: SK2022256027

Sídlo: Odborárska 23, 831 02 Bratislava, Slovakia
Spoločnosť zaregistrovaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel SRO, Vložka číslo: 100250/B

Vyžiadajte si ponuku služieb

Ako Vám môžeme pomôcť?

Vďaka!

Vaša správa bolo prijatá!
Budeme Vás kontaktovať hneď ako to bude možné.

GREENHILL Consulting

Formulár sa nepodarilo odoslať. Skúste neskôr.

Partnerské agentúry

Facet5 Argentina
Argentína

Facet5 Australia
Sydney, Austrália

Facet5 Austria
Rakúsko
Facet5 Belgium
Belgicko

Advance Response Int.
Bosna a Hercegovina

DM
Brazília
Wilson Learning Bulgaria
Bulharsko

Felix Global Corp
Kanada

Management Tools Int.
Čína
Resource Plus Ltd.
Čína

Advance Response Int.
Chrovátsko

Greenhill Consulting
Česká republika
Consulting Group Scand.
Dánsko

Facet5 Finland
Fínsko

Facet5 France
Francúzko
Facet5 Germany
Nemecko

Linkage Greece
Grécko

Resource Plus Ltd.
Hong Kong
Psidium Onlintesztek
Maďarsko

Contact Facet5 Global
India

Dunamis Org. Services
Indonézia
Guinan HR Consulting
Írsko

Performance Technology
Taliansko

Initiative S.r.l
Taliansko
Learning Masters (Int), Inc
Japonsko

Int. People Management
Litva

Initiative S.r.l
Luxembursko
ResourcePlus Ltd.
Macau

Advance Response Int.
Macedónia

Contact Facet5 Global
Malajzia
Incontext Consult. Group
Holandsko

Johnston Penno
Nový Zéland

Consulting Tools Norway
Nórsko
HR High Touch
Poľsko

Int. People Management
Rusko

Advance Response Int.
Srbsko
Mangement Centre of Asia
Singapore

Tools4Success
Španielsko

Greatify AB
Švédsko
Contact Facet5 Global
Švajčiarsko

ResourcePlus Ltd.
Taiwan

Slingshot Group
Thajsko
Akil & Yurek
Turecko

Contact Facet5 Global
Emiráty

Slingshot Group
Thajsko
Facet5 UK
Veľká Británia

Perrault Consultig Group
USA