Jóga a Facet5? Rozhodne!

Prispôsobivosť je kľúčovým benefitom nástroja Facet5. Je rovnako dobre využiteľný v korporátnom prostredí ako aj pre osobnostný rozvoj, čo počas rokov svojej praxe overil Dánsky Facet5 practitioner John Langford. Chcete sa dozvedieť ako John využil silu Facet5 na súkromnom yoga retreate aby pomohol ľuďom v ich ceste k sebaprijatiu a osobnému rastu? Čítajte ďalej!

Motivation

Jóga, buddhist mindset, mindfulness a Facet5? Ideálna kombinácia!


John od začiatku svojej práce využíval Facet5 pri coachingu, team-buildingoch a ako nástroj výberu zamestnancov. Dokonale spĺňal jeho požiadavky na nástroj, ktorý by bol podložený výskumom, zobrazoval profil užívateľov na základe ich silných stránok a bol špecificky nadizajnovaný pre coachingovú prax. Okrem toho vo Facet5 objavil celú paletu skvelých nástrojov pre prácu s jednotlivcami aj skupinami, pomáhajúcich pri team-buildingoch a optimalizujúcich rekruitment proces.

Zistil, že teoretický základ Facet5 veľmi dobre korešponduje aj s princípmi práce vychádzajúcej z pozitívnej psychológie a je tiež vhodný pre jeho coachovanie v mindfulness (byť mysľou prítomný pri akejkoľvek činnosti, ktorú práve vykonávame) a osobnostnom rozvoji využitím budhistického zmýšľania (Buddhist mindset).

Johnovo využitie nástroja Facet5 mimo pracovného prostredia sa stalo tak účinným, že zorganizoval desaťdňový Jóga retreat, aby v plnej miere preskúmal jeho možnosti, so skupinou súkromných klientov, kombinujúc západné aj budhistické prístupy.


Jóga retreat v indickej Dharmasale

Desaťdňový retreat sa konal v Dharamsale, v Indii. Retreat bol otvorený všetkým jednotlivcom, ktorí si želali rozvíjať svoje vlastné sebavedomie a mechanizmy zvládania problémov v súkromnom alebo pracovnom živote. K dispozícii bolo desať miest a účastníci sa navzájom nepoznali. 

SpotLight je ideálnym nástrojom pre rozvoj talentov a ľahko sa vkladá do každého programu založeného na sebauvedomení a vodcovstve. Je obzvlášť účinný pre veľké skupiny, ako je táto, a poskytuje rámec pre individuálny coaching.

Retreat sa skladal zo starostlivo naplánovaného mixu workshopov založených na údajoch zozbieraných z dotazníkov, prieskumov a samotného programu retreatu, s účelom pozrieť sa na osobné skúsenosti prostredníctvom emócií, myšlienok a činností. Plán, okrem iného, zahŕňal jógu, meditácie, diskusie na vybrané témy, stretnutia a prácu s budhistickými majstrami.


   “Zameraním sa na sebauvedomenie bol každý účastník lepšie schopný riešiť svoje osobné ciele a výzvy.”


Každý účastník bol požiadaný, aby uviedol problémy, ktoré by chcel počas retreatu preskúmať. Uvedené problémy zahŕňali napríklad riešenie vzťahov v súkromnom aj pracovnom živote, rozhodovanie, vyrovnávanie sa s minulými činmi alebo udalosťami, zvýšenie schopnosti sústredenia sa na dôležité veci a ako sa vyhnúť ovládnutiu emóciami.

Pred začatím kurzu každá osoba vyplnila dotazník osobnosti Facet5 spolu s prieskumom každodenných výziev, s ktorými sa stretávajú. Dáta sa potom zhromaždili a naďalej sa zbierali počas desiatich dní retreatu z workshopov a aktivít, aby sa každému jednotlivcovi pomohlo dosiahnuť ich osobné ciele.

Jóga retreat sa začal na letisku v Kodani, kde sa skupina stretla a účastníci si boli navzájom predstavení prvýkrát. Každému bola pridelená rovnaká úloha: preskúmať aké emócie a myšlienky sa vynárajú počas cesty do prvého nočného ubytovania v indickom Amritsare. Prežívali stres? Úzkosť? Boli ich emócie negatívne alebo pozitívne? Ako na seba vzájomne reagovali? Ako sa vysporiadavali s výzvami spoznávania neznámych ľudí, neznámeho okolia a prežívania zážitkov? 

Po príchode do retreat centra boli profily Facet5 prezentované ako súčasť prvého workshopu. Všetci boli ohromení ich presnosťou a veľmi nadšení vzťahmi medzi rôznymi témami, ktoré videli vďaka výslednej správe. Pre niektorých to bolo po prvýkrát, čo dostali takúto predstavu o svojich vlastných preferenciách a správaní a mohli sa okamžite stotožniť s výsledkami. Rámec Facet5 bol nevyhnutnou súčasťou retreatu, slúžil ako kľúč k tomu, aby každý človek lepšie porozumel sám sebe prostredníctvom poskytnutých údajov.

Počas celého pobytu bol systém SpotLight využívaný na podporu procesu coachingu, vyzývaním účastníkov k tomu aby pracovali naplno, ale zároveň aby riešili svoje frustrácie. Existujú určité podobnosti medzi tibetským budhizmom a pozitívnym psychologickým rámcom Facet5: myšlienka, že sme všetci schopní dosiahnuť náš plný potenciál. V tibetskom budhizme prichádza osvietenie k človeku, ktorý je schopný pozerať sa na pravdu, ktorá je za tým ako sa veci javia, a byť oslobodený od negativity tým, že sa nenechávame zamotať do vlastných myšlienkových pochodov. V tomto prípade „negativity“ súvisiacej s frustráciami a osobnými výzvami identifikovanými vďaka Facet5 a SpotLight.


  “Jeho univerzálna príťažlivosť spočíva v základných pravdách, ktoré odhaľuje: skúma a vysvetľuje stavebné kamene osobnosti, ktoré robia každého človeka jedinečným.”


Ste zvedaví aký bol výsledok?

Všetkých desať účastníkov považovalo retreat za hodnotný a poučný zážitok. Všetci boli veľmi potešení, že sa mohli v priebehu kurzu stotožniť s výslednými správami a boli veľmi ohromení presnosťou a zrozumiteľnosťou Facet5. Niektorí uviedli, že by odporúčali Facet5 svojim vlastným organizáciám na profesionálny a osobnostný rozvoj a mnohí komentovali, že aj keď sa v minulosti stretli s inými nástrojmi na profilovanie osobnosti, Facet5 bol rozhodne lepší a prevyšoval všetky ostatné, ktoré predtým používali.

Zameraním sa na sebauvedomenie a pochopením základných vlastností svojej osobnosti, ktoré definujú naše reakcie, preferencie a správanie, bol každý účastník schopný lepšie adresovať svoje osobné ciele a výzvy. Dôkladné skúmanie interakcií s ostatnými a spôsob, akým sú tieto ovplyvnené našimi osobnosťami, im pomohlo riešiť problémy, ktoré zažívali vo vzťahoch v rámci pracoviska i mimo neho a všetci sa cítili lepšie schopní riešiť frustrácie a výzvy vo svojom živote.

Celý proces prispel k zlepšeniu komunikačných zručností, najmä poskytnutím rámca na pýtanie sa bez posudzovania a zamerania sa na oblasti rizika, frustrácie a rozvoja bez negativity alebo konfrontácie. Aj keď primárne zvyšoval chápanie seba a iných, pomohol účastníkom lepšie rozpoznať, využiť a riadiť svoje vlastné jedinečné štýly.

Tento jóga retreat bol tak úspešný, že John v súčasnosti plánuje sériu budúcich retreatov, ktoré budú naďalej používať Facet5, aby pomohli ľuďom pochopiť seba a svoje správanie.


Prečo je Facet5 tak efektívny?

Facet5 poskytuje rámec, ktorý umožňuje ľuďom preskúmať a posilniť svoje vlastné jedinečné vlastnosti. Je prezentovaný pozitívne a jeho presnosť je upokojujúca a umožňuje ľuďom, aby sa so zisteniami stotožnili veľmi rýchlo. John vždy používa Facet5, aby sa zameral na pozitíva, ukazujúc ľuďom, ako môžu pracovať na rozvoji stratégií zvládania a prekonávania problémov prostredníctvom svojich prirodzených silných stránok. Týmto spôsobom si ľudia môžu nájsť svoje vlastné riešenia a mať väčšiu vieru a dôveru v ich neustálu schopnosť pokračovať v napĺňaní svojho dlhodobého potenciálu.

Hoci Facet5 bol špeciálne navrhnutý na použitie na pracovisku, jeho univerzálna príťažlivosť spočíva v základných pravdách, ktoré odhaľuje: skúma a vysvetľuje stavebné kamene osobnosti, ktoré robia každú osobu jedinečnou a pomáha ukázať, ako tieto prvky ovplyvňujú reakcie, správanie a osobné interakcie. Poskytovaním jasnosti, pochopenia a sebauvedomenia pomáha ľuďom lepšie komunikovať, porozumieť druhým a rozvíjať správanie, ktoré vedie k realizovaniu vlastného potenciálu. Takýmto spôsobom je Facet5 rovnako dôležitý pre podporu mindfulness a osobnostného rozvoja, ako aj pre profesionálnu a organizačnú transformáciu.


O Johnovi Langfordovi

John je practitionerom Facet5 už šesť rokov, pričom ho využíva tak s obchodnými klientami v rámci team-buildingov, profesionálneho rozvoja a rekruitmentu, ako aj so súkromnými klientami pre osobný rozvoj a mindfulness. Vo svojej kariére pracoval ako predškolský učiteľ aj ako psychoterapeut s použitím kognitívnych terapeutických techník. Má magisterský titul v oblasti Verejnej politiky (spoločenské vedy), bakalársky titul v odbore Komunikácia a v Organizačnej psychológii a je kvalifikovaným NLP coachom. Jeho Facet5 family je Developer.


2017 Employee Engagement Report
Motivation

Súvisiaci obsah

Hľadáte riešenie na mieru?

Zaujímame sa o vaše potreby, sústredíme sa na vaše preferencie. Každý z ponúkaných programov vieme do maximálnej miery prispôsobiť Vašim požiadavkám. Napíšte nám o vašich cieľoch, potrebách a očakávaniach, a my vás budeme ihneď kontaktovať. Riešenia a programy, ktoré ponúkame, sa orientujú na zvyšovanie motivácie, dizajnovanie výkonných tímov, posilňovanie schopností lídrov, psychodiagnostiku, rozvoj potenciálu koučingom.

Vyžiadajte si program na mieru.
Vďaka, budete presmerovaný...
Formulár sa nepodarilo odoslať.

Nezáväzný dopyt.

Neváhajte nás kontaktovať!

Budeme radi, ak sa s Vami budeme môcť stretnúť aj osobne:
Tel: +421 905 858 209
E-mail: greenhill@greenhillconsulting.sk

GREENHILL Consulting, s.r.o.

Kancelárie:
Sartorisova 8, 831 02 Bratislava, Slovakia
Švermova 53, 974 04 Banská Bystrica, Slovakia

Tel.: +421 905 858 209
E-mail: pilarcikova@greenhillconsulting.sk

IČO: 36 68 27 99
IČ DPH: SK2022256027

Sídlo: Odborárska 23, 831 02 Bratislava, Slovakia
Spoločnosť zaregistrovaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel SRO, Vložka číslo: 100250/B

Vyžiadajte si ponuku služieb

Ako Vám môžeme pomôcť?

Vďaka!

Vaša správa bolo prijatá!
Budeme Vás kontaktovať hneď ako to bude možné.

GREENHILL Consulting

Formulár sa nepodarilo odoslať. Skúste neskôr.

Partnerské agentúry

Facet5 Argentina
Argentína

Facet5 Australia
Sydney, Austrália

Facet5 Austria
Rakúsko
Facet5 Belgium
Belgicko

Advance Response Int.
Bosna a Hercegovina

DM
Brazília
Wilson Learning Bulgaria
Bulharsko

Felix Global Corp
Kanada

Management Tools Int.
Čína
Resource Plus Ltd.
Čína

Advance Response Int.
Chrovátsko

Greenhill Consulting
Česká republika
Consulting Group Scand.
Dánsko

Facet5 Finland
Fínsko

Facet5 France
Francúzko
Facet5 Germany
Nemecko

Linkage Greece
Grécko

Resource Plus Ltd.
Hong Kong
Psidium Onlintesztek
Maďarsko

Contact Facet5 Global
India

Dunamis Org. Services
Indonézia
Guinan HR Consulting
Írsko

Performance Technology
Taliansko

Initiative S.r.l
Taliansko
Learning Masters (Int), Inc
Japonsko

Int. People Management
Litva

Initiative S.r.l
Luxembursko
ResourcePlus Ltd.
Macau

Advance Response Int.
Macedónia

Contact Facet5 Global
Malajzia
Incontext Consult. Group
Holandsko

Johnston Penno
Nový Zéland

Consulting Tools Norway
Nórsko
HR High Touch
Poľsko

Int. People Management
Rusko

Advance Response Int.
Srbsko
Mangement Centre of Asia
Singapore

Tools4Success
Španielsko

Greatify AB
Švédsko
Contact Facet5 Global
Švajčiarsko

ResourcePlus Ltd.
Taiwan

Slingshot Group
Thajsko
Akil & Yurek
Turecko

Contact Facet5 Global
Emiráty

Slingshot Group
Thajsko
Facet5 UK
Veľká Británia

Perrault Consultig Group
USA