Facet5 BackDrop

Facet5 BackDrop je proces, ktorý pomáha definovať a porovnávať východzí a ideálny stav organizačnej kultúry. Na základe prieskumu poskytuje detailný prehľad toho, ako je daná organizácia vnímaná, ako by ju chcel vidieť firemný manažment, zamestnanci a zákazníci. Porovnáva a analyzuje osobnostné profily tých, ktorí sú zodpovední za vedenie zmien transformácie spoločnosti.

BackDrop modul umožňuje

  • Definovať súčasnú firemnú kultúru organizácie 
  • Pochopiť silné stránky a výzvy súčasnej firemnej kultúry a informovať o rozhodovaní, zapojení a komunikačnej stratégii
  • Definovať „ideálnu“ firemnú kultúru a role jednotlivýchzamestnancov v nej
  • Rozvíjať relevantný akčný plán zmeny  a informovanosť zamestnancov, čím sa zvyšuje pravdepodovnosť úspechu plánovanej zmeny.
  • Pochopenie jednotlivých zamestnancov, ktorých sa zmeny budú týkať
  • Pochopiť, ako sa môžu zamestnanci lepšie prispôsobiť novým podmienkam - firemnej kultúre 

BackDrop prispieva ku kvalitnému procesu rozhodovania pri riadenej transformácii spoločnosti,zaisťuje relevantné a cielené plánovanie. Výstupná správa z modulu BackDrop tvorí základný informačný zdroj určený manažmentu a zúčastneným stranám tak, aby bol včas nastavený komunikačný plán a aby všetky procesy mohli prebehnúť úspešne.

Nezáväzný dopyt.

Vďaka!

Vaša požiadavka bola prijatá!
Bude Vás kontaktovať hneď ako to bude možné.

GREENHILL Consulting
Formulár sa nepodarilo odoslať.

Neváhajte nás kontaktovať!

Budeme radi, ak sa s Vami budeme môcť stretnúť aj osobne:
Tel: +421 905 858 209
E-mail: greenhill@greenhillconsulting.sk

GREENHILL Consulting, s.r.o.

Kancelárie:
Sartorisova 8, 831 02 Bratislava, Slovakia
Švermova 53, 974 04 Banská Bystrica, Slovakia

Tel.: +421 905 858 209
E-mail: pilarcikova@greenhillconsulting.sk

IČO: 36 68 27 99
IČ DPH: SK2022256027

Sídlo: Odborárska 23, 831 02 Bratislava, Slovakia
Spoločnosť zaregistrovaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel SRO, Vložka číslo: 100250/B

Vyžiadajte si ponuku služieb

Ako Vám môžeme pomôcť?

Vďaka!

Vaša správa bolo prijatá!
Budeme Vás kontaktovať hneď ako to bude možné.

GREENHILL Consulting

Formulár sa nepodarilo odoslať. Skúste neskôr.

Partnerské agentúry

Facet5 Argentina
Argentína

Facet5 Australia
Sydney, Austrália

Facet5 Austria
Rakúsko
Facet5 Belgium
Belgicko

Advance Response Int.
Bosna a Hercegovina

DM
Brazília
Wilson Learning Bulgaria
Bulharsko

Felix Global Corp
Kanada

Management Tools Int.
Čína
Resource Plus Ltd.
Čína

Advance Response Int.
Chrovátsko

Greenhill Consulting
Česká republika
Consulting Group Scand.
Dánsko

Facet5 Finland
Fínsko

Facet5 France
Francúzko
Facet5 Germany
Nemecko

Linkage Greece
Grécko

Resource Plus Ltd.
Hong Kong
Psidium Onlintesztek
Maďarsko

Contact Facet5 Global
India

Dunamis Org. Services
Indonézia
Guinan HR Consulting
Írsko

Performance Technology
Taliansko

Initiative S.r.l
Taliansko
Learning Masters (Int), Inc
Japonsko

Int. People Management
Litva

Initiative S.r.l
Luxembursko
ResourcePlus Ltd.
Macau

Advance Response Int.
Macedónia

Contact Facet5 Global
Malajzia
Incontext Consult. Group
Holandsko

Johnston Penno
Nový Zéland

Consulting Tools Norway
Nórsko
HR High Touch
Poľsko

Int. People Management
Rusko

Advance Response Int.
Srbsko
Mangement Centre of Asia
Singapore

Tools4Success
Španielsko

Greatify AB
Švédsko
Contact Facet5 Global
Švajčiarsko

ResourcePlus Ltd.
Taiwan

Slingshot Group
Thajsko
Akil & Yurek
Turecko

Contact Facet5 Global
Emiráty

Slingshot Group
Thajsko
Facet5 UK
Veľká Británia

Perrault Consultig Group
USA